Dotacje na treningi z zarządzania


Zawiadamiamy iż w ramach funduszu unijnego „Opolski Fundusz Pomocowy” do finalnego etapu dopuszczono niżej wymienione programy:

 • wypracowanie cyfrowej platformy dystrybucji niezależnych treści mobilnych wwwmycontentpl – treningi zamkniete
 • stworzenie naukowej platformy informatycznej przetwarzania wyników badań przesiewowych zmysłów opartej na otwartym standardzie wymiany e-danych – treningi HR
 • Firmowe Szkolenia Handlowe W Częstochowie – szkolenia HR
 • stworzenie platformy oraz wdrożenie e-usługi w postaci bezobsługowego i zdalnego dostępu do cyfrowych zasobów wiedzy e-szkolainfo – treningi interpersonalne
 • stworzenie portalu umożliwiającego technologiczne świadczenie usługi w postaci e-reklamy – szkolenia menedżerskie
 • stworzenie serwisu internetowego w zakresie profilaktyki zdrowotnej – szkolenia z komunikacji
 • wypracowanie specjalistycznego portalu pośrednictwa pracy tymczasowej w sektorze IT wwwwynajmijprogramistepl – treningi HR
 • przyrost konkurencyjności firmy DIVICOM poprzez implementacja elektronicznego modelu B2B wśród partnerów biznesowych – warsztaty z asertywności
 • zwiększenie efektywności współpracy z partnerami poprzez system B2B w Kulik Sp jawna – treningi ze stresu
 • kontrola efektów wykorzystania toru w jądrowym reaktorze energetycznym – treningi z przywództwa
 • certyfikacja współpracy pomiędzy Elektro Puls i partnerami poprzez platformę elektroniczną – szkolenia pracownicze
 • Badania nad zastosowaniem amfibolitu w produkcji nowoczesnych mieszanek mineralno-bitumicznych – szkolenia z komunikacji
 • Budowa innowacyjnej platformy społeczno-obywatelskiej w całości redagowanej przez jej użytkowników – treningi sprzedażowe
 • Budowa24pl- internetowa koncepcja komunikacji dla podmiotów rynku budowlanego – szkolenia miekkie
 • DORADZTWO PRZYGOTOWUJACE PRZEDSIEBIORCE DO POZYSKANIA – szkolenia interpersonalne
 • Dywersyfikacja produkcji w oparciu o innowacyjną technologię wyrobu farb proszkowych – szkolenia z komunikacji
 • e-grant broker finanse dla procesów – treningi HR