Eventy integracyjne – Kujawski Panel


Wszystkim poniższym firmom organizującym kongresy uprzejmie dziękują w imieniu Rady Wyonawczej za uwagę przeznaczoną na mecenat merytoryczny – podpisano: Gilbert Staszewski, Pankracy Piechota, Sylwester Kurzeja i Mikołaj Radomski

 • Spotkanie Cykliczne team building z okazji 40-lecia Instytutu Biologii Uniwersytetu w Białymstoku
 • Letni Kongres Coachów sektora usługowego Wyjazdy Motywacyjne
 • Władza w przestrzeni społeczno – politycznej
 • XIV Poznański Akademicki Zlot Użytkowników R – PAZUR 14
 • Projekty Regionalne jak również Lokalne – interesariusze procesu
 • II Konferencja Teoretyczna team building pt. Prawo, organizacja, zarządzanie w kulturze fizycznej
 • XI Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Kursokonferecja HR team building z formalnego harmonogramu : Filozofia XVII wieku – jej źródła i kontynuacje
 • Ogolnopolska Wyjazdowa Integracyjna Szkolenie Symulacyjne team building POELAND: miejsce duchowej obecności Edgara Allana Poego
 • Konferencja Eksperymentalno-Szkoleniowa pt. „Postępowanie z raną przewlekłą” (Radom)
 • XV Ogólnopolskie Forum Towarzystwa Nauczycieli Bibliotekarzy Szkół regionalnych: „Potencjał edukacyjny jak również wychowawczy bibliotek szkolnych”.
 • Między magią a religią. Sacrum w twórczości Tolkiena
 • „ Sacrum w muzeum”. Studium Przypadku integracyjne interdyscyplinarne
 • VI Kongres Planarny team building Katedr Marketingu Uczelni Technicznych „Marketing w społeczeństwie informacyjnym
 • XXX OGÓLNOPOLSKIA KONFERENCJA HYDROLOGICZNA „Woda w mieście”